ОБЖА̀ЛВАМ

ОБЖА̀ЛВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Юрид. Подавам жалба в по-висша съдебна инстанция с искане да се отмени издадена присъда или решение. Обжалвах делото, върнах го на второ разглеждане и ме оправдаха. Хр. Пелитев, ХО, 130. — При адвокат ходи ли? — Оттам ида. Адвокатинът ми каза да заведем дело. Като ти е заграбил, казва, нивата, трябвало в един срок да обжалваш. Г. Караславов, Тат., 114. До съзнанието ѝ стигат откъслечни думи, но тя долавя, че той е осъден да плаща 100 лева

месечна издръжка.. — не съм съгласен с присъдата, ще обжалвам! — извика невъздържано той. ОФ, 1958, бр. 4397, 2. обжалвам се страд. Присъдата е окончателна и може да се обжалва в едноседмичен срок. Д. Добревски, БКН, 271.

Списък на думите по буква