ОБЖА̀РВАНЕ

ОБЖА̀РВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обжарвам и от обжарвам се.

Списък на думите по буква