ОБЖА̀РЯНЕ

ОБЖА̀РЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Поет. Отгл. същ. от обжарям и от обжарям се; обжарване.

Списък на думите по буква