ОБЖЀГНА

ОБЖЀГНА. Вж. обжегвам.

Списък на думите по буква