ОБЗАВЀЖДАМ

ОБЗАВЀЖДАМ, ‑аш, несв.; обзаведа̀, ‑ѐш, мин. св. обзавѐдох, прич. мин. св. деят. обзавѐл, св., прех. Снабдявам жилище, работно помещение или място и др. с необходимите мебели, вещи, съоръжение и пр. Понякога, като обикаляхме край големите магазини, се забавлявахме да избираме вещи за бъдещата квартира и обсъждахме по какъв начин ще я обзаведем. Б. Райнов, ДВ, 166. Възнамеряваше на Aна да даде първия етаж, там беше кухнята, а трите стаи на втория етаж да обзаведе за синовете си и за Рафаил. А. Гуляшки, ДМС, 25. Учители, дякони и просветени еснафи разгаряха огъня на народното свестяване и сочеха пътя на свободата.. подаряваха личните си книги и библиотеки, обзавеждаха първите читални. ЛФ, 1956, бр. 4, 1. Братята пестяха, мъчеха се да скътат някоя пара, да си накупят инвентар, да си обзаведат свой дюкян и тогава да се оженят. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 25. // Разш. Снабдявам някого с вещите, които са му необходими за живеене или за някаква работа. Колю Сто‑

ев започна да мъкне като мравка от пазара метли, тигани и тенджери, за да обзаведе младото семейство. К. Калчев, СТ, 83. Тук са били събирани, обзавеждани и обучавани редица чети, преминали отпосле в България. Г. Белев, КР, 28. обзавеждам се, обзаведа се страд. Не беше лесно да се обзаведе и приготви за тежката планинска зима занемарената постройка, построена на самия предел, край една просторна и широка поляна. Ем. Станев, ПЕГ, 9.

ОБЗАВЀЖДАМ СЕ несв.; обзаведа̀ се св., непрех. Набавям и подреждам в жилището си, работното си място и под. основните вещи, които са ми необходими за живеене или за работа. — Хората печелят добри пари и много естествено е жeланието им да се обзавеждат с по-хубава покъщнина. А. Гуляшки, ДМС, 108. Отказа да замине само Емил. Той постегна кухнята.. и се обзаведе уютно. Х. Русев, ПЗ, 216. Имал кола "Шевролет", вила в Симеоново и се обзавел само с вносни работи. Ст. Даскалов, ЕС, 345.

— От рус. обзаводить.

Списък на думите по буква