ОБЗАВЀЖДАНЕ

ОБЗАВЀЖДАНЕ ср. 1. Отгл. същ. от обзавеждам и от обзавеждам се. Сдоби се [агрономът] с тридесет хектара орница.., веднага се зае с обзавеждането на модерен чифлик. А. Гуляшки, СВ, 21. Работите по обзавеждането бяха привършени. И тогава започнаха безкрайни обиколки из горите. Ем. Станев, ПЕГ, 11.

2. Мебели, вещи, съоръжения и под. в жилище или работно помещение. Дадоха ни жилище в комплекс.. Трудностите започнаха с обзавеждането. А то се продаваше комплексно. Д. Дублев, ПП, 50. Всичко друго внушаваше уважение — ултрамодерното обзавеждане на приемната с блестящи металически мебели и апарати в най-причудливи форми, светлинните инсталации. С. Северняк, ВСД, 165. Продава се дървена лятна къщичка заедно с цялото ѝ вътрешно обзавеждане.Институт за мебели и обзавеждане.

Списък на думите по буква