ОБЗАЛО̀Г

ОБЗАЛО̀Г, мн. ‑зи, след числ. ‑га, м. Остар. Облог, обзалагане. И за да буди у себе си и у другарите си рачение (ревност) за учение обзалагаше са с тях; така той еднаж спечели от обзалога толкова, чтото може да си накупи за през цяла зима свещи за нова работа. Й. Груев, СП (превод), 91. В тая песен исто видиме женитба Нена с Юда, Само-Вила,.. Нъ тук веки женитбата Ненова не става с измама и издебвание.. нъ с обзалог, Нено да свири, а Юда да играе, и който повече време издържи, той да добие. Г. С. Раковски, БС I, 169. На 1829 л. обадиха, че турят на обзалог бръзината на няколко си паравоза. Й. Греув, СП (превод), 49.

Списък на думите по буква