ОБЗЕМА

ОБЗЕМА. Вж. обземам.

Списък на думите по буква