ОБЗЀМАНЕ

ОБЗЀМАНЕ и ОБЗЍМАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от обземам и обзимам и от обземам се и обзимам се.

Списък на думите по буква