ОБЗЀМВАМ

ОБЗЀМВАМ и ОБЗЍМВАМ, ‑аш, несв. (остар. и диал.); обзѐма, ‑еш, мин. св. обзѐх, прич. мин. страд. обзѐт, св., прех. Обземам. Действието на телата, които ся движат .. обзимва ухото му [на детето] с една армония, съставена от хиляди разни звукове. Ч, 1871, бр. 7, 224. Тоя остров ся дели на 32 графства, обземвани в четире големи провинции. Ив. Богоров, КГ, 94. обземвам се и обзимвам се, обзема се страд.

Списък на думите по буква