ОБЗЍМАНЕ

ОБЗЍМАНЕ. Вж. обземане.

Списък на думите по буква