ОБЗЍМВАНЕ

ОБЗЍМВАНЕ. Вж. обземване.

Списък на думите по буква