ОБЗЍРАНЕ

ОБЗЍРАНЕ ср. Остар. и диал., сега поет. Отгл. същ. от обзирам и от обзирам се; оглеждане, обзърване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква