ОБЗО̀РНОСТ

ОБЗО̀РНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Спец. Рядко. Видимост, обзор. Гората пречи на обзорността. От полянката на запад се вижда само скалистият източен склон на в[ръх] Жълтата скала. М. Гловня и др., Р, 140.

2. Прен. Остар. Широта на познанията и възгледите. Като вникнем добре в онова, що е досега било и погледнем на онова, що ще бъде отсега,.. то чак тогава виждам,.., колко обзорност и деятелност ся изисква от нас. Й. Касабов, Б, 6.

— От рус. обзорность.

Списък на думите по буква