ОБЗОРЯ̀ВА

ОБЗОРЯ̀ВА несв.; обзорѝ, мин. св. обзорѝ, св., безл. Диал. Зазорява; зазорява се, разсъмва, разсъмва се, съмва, съмва се, обзорява се. Непрех. Само 3 л. ед. Нар.-поет. Зора обзорява. Зора сипва, зора обзорява, / лудо младо конче обседлава. Ц. Церковски, Съч. I, 212. Стани ми, лудо, гя стани, / звездата удри, зора обзори, / три пъта пропе билбилот. Нар. пес., СбБрМ, 439.

ОБЗОРЯ̀ВА СЕ несв.; обзорѝ се св., безл. Диал. Зазорява се; зазорява, разсъмва се, разсъмва, съмва се, съмва, обзорява. Щом се обзори и съвна,.., страх и трепет обзе целий град. К. Шапкарев, МЖБМ, 27. [Йоан] разгледуал налево, надесно, да не би да види пак кокошката или козата помегю яболкниците; арно, ама нищо веке не видел, дори се обзорило. СбНУ VII, 147. Утрината, шчо току се обзорило, слепийот слегол от дреото. Нар. прик., СбНУКШ, ч. II, 64. ● Непрех.Само 3 л.ед. Нар.-поет. Зора се зазорява. Станал Марко на нога юначка, / и си зеде своя бърза коня. / .. / Си я зеде Гюргя Самовила, / дори ми се зора обзорила, / ми пойдое во града Стамбола. Нар. пес., СбБрМ, 180.

Списък на думите по буква