ОБЗОРЯ̀ВАНЕ

ОБЗОРЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Зазоряване, разсъмване, съмване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква