ОБЗЪ̀РНА

ОБЗЪ̀РНА. Вж. обзървам и обзъртам.

Списък на думите по буква