ОБЗЪ̀РТАНЕ

ОБЗЪ̀РТАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обзъртам и от обзъртам се; оглеждане, обзиране, обзърване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква