ОБИВАРЯ̀

ОБИВАРЯ̀. Вж. обиварявам и обиварям.

Списък на думите по буква