ОБИВАРЯ̀ВАНЕ

ОБИВАРЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обиварявам и от обиварявам се; обваряване, обиваряне.

Списък на думите по буква