ОБИВА̀РЯНЕ

ОБИВА̀РЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обиварям и от обиварям се; обваряване, обиваряване. Съд за обиваряне на яйца. Др. Фетваджиев, ФБР II, 141.

Списък на думите по буква