ОБИГРА̀ВАНЕ

ОБИГРА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обигравам и от обигравам се.

Списък на думите по буква