ОБИГЪ̀РНА

ОБИГЪ̀РНА. Вж. обигръщам.

Списък на думите по буква