ОБИКА̀ЛЯМ

ОБИКА̀ЛЯМ, ‑яш, несв.; обиколя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, и (диал.) обико̀ля, ‑иш, мин. св. ‑их, св. 1. Прех. и непрех., обикн. с предл. около, край. Като се движа правя, описвам един или повече пъти кръг някъде, около някого или нещо. Конят обикаля в кръг, а след него върви и го кара Митко, сестреникът на Василя. Й. Йовков, АМГ, 113. Тя [Белуна] се огледа наоколо, три пъти обиколи кошарата и нажалено почна да блее. А. Каралийчев, ПС I, 117. Беше самичък с брата си на двора; тук им доходя една такава мисъл: да ся качат на устието на кладенеца, та да ся опитат кой може по-добре да го обиколи. С. Радулов, НД (превод), 18. Ако са не спираме, но сѐ вървим напред направо, ний ще обиколим земята и ще додем на същото място, отдето сме тръгнали. С. Бобчев, ПОС (превод), 7. Сянката обикаля около дървото. П. Р. Славейков, БП II, 153. Па се на оро улови / .., най се фанала

до момци, / до чичови си синове. / Доде орото обиколи / и тя им се приказала, / и те са Рада прикриле. Нар. пес., СбВСтТ, 1062. // Описвам затворена крива по периферията, границите на нещо. Неусетно Еньо се намери на първата своя нива,.. Той обиколи с коня границите ѝ. Елин Пелин, Съч. III, 110. Ангелина разглеждаше шарените цветя по басмената пола на голямата си сестра и обикаляше контурите им с пръстче. П. Спасов, ХлХ, 124. // Обикн. несв. За птица, летящи насекоми и под. — правя, описвам кръгове, вия се, въртя се в кръг; кръжа. Над тебе лети щърк. Бавно, споойно и празнично той се вие над селото,.., обикаля над познатите пътища и дворове. Елин Пелин, Съч. II, 7-8. Вечерната зора изгасна зад тепето;..; оттатък на покрива току-що се върнал от полето щъркел обикаля гняздото си и вече се кани да се настани в него. П. Тодоров, И II, 21. Той повдигна глава и втренчи замислено погледа си в абажура на лампата, около който обикаляше вихрушка от комари. Д. Димов, Т, 516.

2. Прех. и непрех., обикн. с конструкции от....в, от....на или из....в в съчетание с две еднакви форми на едно и също съществително. За нещо — преминавам един или няколко пъти през всички лица, разположени или движещи се в кръг, като се предавам последователно от един на друг. Една кана с вино и едно шише с ракия непрекъснато обикаляха от ръка в ръка. Г. Караславов, ОХ I, 75. И ето — те пируваха в двореца,.. И додето златната чаша,.., обикаляше пиршеската маса при звуци на песен и кинор, ръка се яви, та върху златоцветната мозайка на стената написа странни думи. Н. Райнов, БЛ, 161-162. Картичката, снимка на пълничка германка.., обиколи кръга на постоянните посетители. К. Константинов, ППГ, 294. Няколко минути след започвание яденето, подават се бъклиците, някои от принесените, някои от сватбата и почнат да обикалят из ръка в ръка. СбНУ VIII, 53. Книгата обикаляше от ръка на ръка.

3. Обикн. несв., непрех. Обикн. с обст. за място. Ходя, бродя, скитам из някакво пространство или от място на място; кръстосвам. Обикаляме като улави из града и където видим бира, спираме. В. Пламенов, КМС, 37. Цяла седмица обикалях по фабриките и предприятията, докато един ден се спрях пред високата желязна порта на "Платно". М. Гръбчева, ВИН, 22. Жена му [на Гатев] беше отишла с познати на премиера и той обикаляше нервно от стая в стая. М. Грубешлиева, ПП, 167. Работата му го караше да обикаля нагоре-надоле по околията. Й. Груев, СП (превод), 100. Вечърта, кат си дошла женъта му, потърсила го. Тук мъж, таме мъж, нямало го. Търсяла, обикаляла и го намеряла в пещта. Нар. прик., СбНУ ХХVII, 333. // Обикн. св., прех. Обхождам изцяло един или повече пъти някакво пространство или последователно много места, много хора. На другия ден в ранни зори той набързо обиколи селото. Събраните двадесетина ученици и ученички за начало бяха достатъчно. Ст. Дичев, ЗС I, 355. Борис обиколи салона, като се взираше внимателно в купчинките от червеникави тютюневи листа. Д. Димов, Т, 35. Ние обиколихме всичките кюшета на църквата и със съвършено подкосени нозе, трупнахме се на скамейките. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 77. Николица,.., беше обиколила общинските писари и най-подробно беше ги разпитала за избягалите войници. Г. Караславов, ОХ II, 162. Царят ходел от момиче на момиче да ги обикаля и съглежда коя какво преде. Нар. прик., СбНУ V, 199. За поглед, мисъл, звук и под. Посред нощ из село се понесе гласът на гусла. Нейният жален глас обиколи цялото село. Елин Пелин, Съч. I, 226. // Прех. С предл. с и поглед. Оглеждам по ред, последователно мнозина, много неща или някакво пространство. С бърз поглед юрушкият вожд обиколи вързаните първенци и видя Манол. А. Дончев, ВР, 219. Славейков изтри високото си чело и врата. Обиколи с поглед загорелите от жътвата и загрубели лица на селяните, които внимателно го слушаха. В. Геновска, СГ, 31. Той обиколи с поглед трапезарията, при което очите му се спряха подозрително и враждебно върху един дребничък червенокос работник с антипатично лице. Д. Димов, ОД, 99.

4. Прен. Прех. Разпространявам се от място на място или навсякъде. Книгите обикаляха света и някои от тях стигнаха до самия император. Св. Минков, СП (превод), 4. Някои наши филми обиколиха половината свят, българският зрител наблюдава развитието на едно младо изкуство. ЛФ, 1957, бр. 4, 1. // Прен. Прех. За съобщение, слух, мълва и под. — предавам се от човек на човек; разпространявам се, разнасям се. По-бързо от светкавица злокобната вест е обиколила навсякъде, проникнала е до всяко огнище. Й. Йовков, Разк. II, 104. Вестта обиколи групичките. Д. Кисьов, Щ, 525. Тия дни за Рада обикаляше един твърде неприятен слух. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 88.

5. Само несв., непрех., обикн. с предл. около, по, покрай, край и прех. Движа се насам-натам някъде, близо до нещо, около, край нещо; въртя се, навъртам се. Отвън се чуват равномерните стъпки на часовоя, който обикаля около наредените пред хана топове. Т. Влайков, Съч. III, 43. Обикалях, обикалях около портите, заболяха ме краката. Ал. Константинов, Зн, 1895, бр. 20, 61. По двора оставаше да обикаля само стражата. З. Стоянов, ЗБВ III, 238. Вълкът ви няколко нощи подред, обикаляше, както се вижда, около чифлика, но още не се решаваше да нападне. Й. Йовков,

АМГ, 26. Мастор Добри ся събуди, / кога сичко дреме / обикаля покрай моста / и нещо си шепне, / а какво ли му й на ума / та тъй тихо дебне? Ц. Гинчев, ДТ, 53. Тя [Стояновата майка] на темницата отиде, / окол темница одеше, / темница обикаляше. Нар. пес., СбНУ ХХХVI, 69.

6. Само несв., непрех. и прех. Намирам се, появявам се, ходя често някъде, близо до някого или нещо, обикн. с някаква цел; въртя се, навъртам се. Паун идваше често в тяхното село.. Тя виждаше, че той обикаля заради нея. Г. Райчев, ЗК, 226. Чу се, че Косан излязъл хайдутин в планината и обикалял около конаците на султана. Й. Йовков, СЛ, 40. Той продължаваше да купува имоти, групираше ги на чифлика, обикаляше постоянно там. Елин Пелин, Съч. III, 139. Това е ордата на Ибрахим бей, който често обикалял насам и отвличал момчета за еничари. П. Йорданова, СЕ, 52. — Още щом Петър захвана да обикаля фермата като вълк край кошара, рекох си наум: тоз човек за хубаво не се върти насам, ама де да видим. И. Петров, НЛ, 98-99.

7. Само несв., прех. и непрех. с предл. около, край. Разг. Задирям, ухажвам някого, въртя се около някого. — Искам да си моя жена — не искам и други да те обикалят. К. Петканов, ОБ, 24. Захари го мразеше, загдето обикаляше Василена, и тръгна право към него. Й. Йовков, АМГ, 77. — Моят син обикаля твоята братова дъщеря — въздъхна баба Цона тежко и угрижено. Т. Харманджиев, Р, 140. Разни богати момци, заслепени от хубостта на новата им гостенка, без да я знаят какво е цвете, хванаха да я обикалят. Ил. Блъсков, РК, 26.

8. Само несв., прех. и непрех. с предл. около, край. Обграждам някого с внимание. Старите войници вече спяха до огъня в землянката, а бае Стоян още обикаляше своя скъп гост. Елин Пелин, Съч. II, 158. При най-високата температура Иван постоянно обикаляше около нея, питаше иска ли нещо, тичаше насам-натам и не знаеше какво да прави. Тошка я гледаше в очите. Г. Караславов, Тат., 239. Гледах аз, че от няколко време чорбаджията ме обикаля, подмилкува ми се. К. Величков, Н, 1884, кн. 5-6, 386.

9. Само несв., прех. Съставям, съм постоянно обкръжение на някого, въртя се около някого; обграждам, заобикалям2. Така започна животът им в новата къща. Съвсем друг. Не като в старата. Нови хора ги обикаляха. Вл. Полянов, ПП, 31. Тренке каже, че като ся събирал и другувал часто с тоя благороден чловек, той усещал, че сам ставал по-добър и по-благороден. Ето как силно работи примерът на един чловек въз развоя на ума и на характера у всички, които го обикалят! Й. Груев, СП (превод), 297-298. // Обикн. св. Остар. Правя някой да се намира в постоянното обкръжение на някакви лица, да общува активно с някакви лица; обграждам, заобикалям2, обкръжавам. Младийт император обиколил себе си с изкусни господарствени мъже. Н. Михайловски, РВИ (превод), 281. Разказват, че баща му еще от малък обиколил Сезостриса с момчета, родени в един ден с него. Н. Михайловски, РВИ (превод), 32.

10. Прех. Отбивам се, наминавам при някого, посещавам някого, за да го видя как е; навестявам, спохождам. Вкъщи всички знаеха, че тя лежи от инат и не я жалеха. Само дъщеря ѝ Йовка,.., постоянно я обикаляше. Елин Пелин, Съч. III, 23. Не сме получили от нея писмо доста отдавна.. Баща ми ми каза: "Иди, та я обиколи". Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 18. — Имаме още половин час... Ти стой тука и наблюдавай, пък аз ще обиколя ротата. П. Вежинов, ВР, 258.

11. Прех. Отивам да нагледам нещо, да видя нещо (имот, добитък и под.) в какво състояние е; наобикалям. Миналото лято, в края на юни, една заран ранко, излязох на къра да обикола овеса ни на Дервишка могила. Т. Влайков, Съч. II, 72. Сутринта, кога Марин станал да обикаля добитъка, видял, че нещо се чернее на леда. Чудомир, Избр. пр, 20. Стоянчо отиде да обиколи овцете и да нахрани обичното си куче Черня. Ил. Блъсков, ИС, 11. Зарана рано ша стана, / че на чифлика ша ида, / нивята да си обиколя. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 272. На кошерите ша ида, / кошери да си обиколя. Нар. пес., СбНУ ХХХVIII, 145.

12. Прех. Разг. Само мн. и 3 л. ед. Мнозина заставаме от всички страни на някого или нещо, правим кръг около някого или нещо; наобикалям, обграждам, заобикалям2. Мнозина любопитни обиколиха двамата борци. Ив. Вазов, Съч. VIII, 39. Седя аз на някаква кула, а долу Момчила вредом са обиколили врази. Ст. Загорчинов, ДП, 482. Десетки гамени,.., обиколиха вагоните и се почна една таквази просешка музика, щото всички пътници от трена увиснаха на прозорците. Ал. Константинов, БПр, 1983, кн. 3, 28. Скоро една многобройна тълпа обиколи казначейството. С. Радев, ССБ I, 129. От нея [каруцата] набърже излезе дядо Иван,.. Синовете му го обиколиха с голяма радост. ИЗ 1874-1881, 1882, 184. // Остар. При военни действия — обграждам, заобикалям от всички страни неприятеля, неприятелска територия и под. Ахмед ага с 3 000 души кръвопийци мюсюлмани бил вече обиколил Перущица от всички страни. Г. Бенев, БК (превод), 58-59. Той премина Стара планина през Сливенский проход, нападна на укрепений град Копсис,.. та го обиколи и най-сетне превзе с пристъп. Д. Войников, КБИ, 172. Сарацините бяха обиколили тогази Цариград и го дръжаха цяла година обиколен. М 1857, 72. Австрийците начнали бой с Наполеона, но Наполеон ги обиколил под град Улма и повечето от войската им за‑

робил. Г. Йошев, КВИ (превод), 330. // Остар. Поставям преграда, ограда и под. от всички страни на някого или нещо; обграждам. Той обиколил сичкия град с яка каменна стена. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 269. Той обиколил от сяка страна Нуманция с окопи. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 235.

13. Прех. Остар. Намирам се, разположен съм около някого или нещо; обграждам, обкръжавам, опасвам, заобикалям2. Паметникът на Цар Освободителя белее се над кръга акации, които го обикалят със своята гъста зеленина. Ив. Вазов, Съч. Х, 36. Тъкачната фабрика не работеше. Зад високия бял зид, който я обикаляше, не се чуваше тракането на машините. П. Спасов, ХлХ, 113. Гъстият лес ги обикаляше отвсякъде, закриваше небето над главите им. Ст. Загорчинов, ДП, 386. Океан или море са нарича големий куп вода, който обикаля сушите и покрива двете трети на Земята. С. Бобчев, ПОС (превод), 15. Обр. Той чувствуваше, че светът беше далеч от него, вечността го обикаляше, смъртта, ужасна, безпощадна, чудовищно страшна го обфащаше в обятията си. Ив. Вазов, Съч. Х, 130. Освободен от опасността, която го беше обиколила, той са съзема изново. Т. Шишков, ИБН, 158. // Остар. Правя някой да се намира, да съществува всред някаква обстановка, в постоянното обкръжение на нещо; обграждам, обкръжавам, заобикалям2. Да обиколим детето с такови предмети, кои могат да дадат достойно занятие и вярно направление на негови развивающияся способности. С. Радулов, ГМП (превод), V-VI. Деоклетиан избрал за своя резиденция малоазиатския град Никомедия, обиколил тук себе си с великолепен двор по образеца на персидския. Н. Михайловски, РВИ (превод), 284-285.

14. Непрех. Движа се, минавам по страничен, непряк път; избикалям, заобикалям2. Докато другите коли и пешеходци,.., удрят настрани и обикалят отдалеч,.., ние се насочваме право в село. Л. Стоянов, Х, 62. Той не отбиваше нито наляво, нито надясно, обикаляше и криволеше тъй, както криволи и самата пътека. Й. Йовков, СЛ, 20. "Когато са връщах веднъж от един голям град — .. — то, за да не обикалям много, тръгнах направо през едно широко поле." М. Георгиев, Ч, 1875, бр. 5, 215. // Обикн. за река, път и под. — протичам, минавам по странична, непряка линия; избикалям, заобикалям2. Слязох и аз и тръгнах пряко из една малка пътечка, защото шосето много обикаля. Т. Влайков, РП I, 5.

15. Само несв., прех. и непрех. Обикн. за река, път и под. — протичам, минавам в непосредствена близост около, край нещо, което прегражда, препречва правия ми път или по продължение на нещо; заобикалям2. Той [Рашид бей] беше усвоил и реката Янтра от западната граница на мерата си, която почваше от устието на дола Глоговец и обикаляше хубавата му лъка като сребърна змия чак до Син вир. Ц. Гинчев, ГК, 16. Пътят сега обикаляше тъкмо под звънарната на Възнесение Христово. Ст. Загорчинов, ДП, 248. // Простирам се по протежение на нещо; заобикалям2. Този одър обикаляше комай цялата стая и можеше да служи и за сядане денем, и за спане нощно време. Ст. Загорчинов, ДП, 112. Нямаше кърпи за всекиго, а общ дълъг месал обикаляше софрата. Й. Йовков, Ж 1945, 110. // Прех. Минавам встрани от някого или нещо, обикн. за да го избегна; заобикалям2. Знае се, че по-леко е да обиколиш едно препятствие, отколкото да го преодолееш. П. Делирадев, В, 334-335. — Господин поручик, ще се издавим! — обади се някой жално вляво от мен. — Да обиколим, господин поручик, тук няма да може! П. Вежинов, НС, 50. — Би могла да обиколиш [моста]. — Никога не съм обичала да заобикалям. Поблазни ме този мост и тръгнах. Д. Фучеджиев, Р, 254. Без да обикаля масата, той [Любомир],.., се протегна и макар ръцете му да бяха дълги, едва обхванаха над чиниите рамената на момичето. Д. Вълев, З, 31.

16. Непрех. Диал. Говоря за нещо или пристъпвам към някоя тема непряко, със заобикалки; заобикалям2. — Не обикаляй такъв, а кажи направо, каквото искаш да кажеш. Н. Геров, РБЯ III, 319. обикалям се, обиколя се страд. Жътвата наближаваше.. Трябваше да се изметат и почистят хамбарите.., и най-главното — да се обиколят далечните ниви, дадени на изполица. Ем. Станев, ИК I и II, 156. Да ся обикалят сичките болни, що живеят в различни страни, нема никаква физическа възможност. ПВ, 1859, бр. 443, 4. Конникът стигна на селския хан,.. и начаса са обиколи от селяне. НБ, 1877, бр. 64, 251.

ОБИКА̀ЛЯМ СЕ несв.; обиколя̀ се св., непрех. Остар. Заобикалям се, обкръжавам се, обграждам се. В тоя чуден блясък, с който папството е успяло да се обиколи, има нещо оболстително, примамливо, както и в самата власт. К. Величков, ПССъч. III, 12. Надут от славата, която придоби при Платея,.., обиколил са с голямо великолепие. Н. Михайловски, РВИ (превод), 119.

Обикалям нечия порта; обикалям около (край) нечия порта (врата, вратник, двори и под.). Задирям, ухажвам някого, въртя се около някого. Тя [Тодора] се славеше като хубавица,.. Не един и не двама ергени обикаляха портата на чичовата им къща. Ст. Дичев, ЗС II, 192. — Така рекъл! .. Щел, каже, да убие Пунчо Лалин, оти, знаеш, и он обикалял покрай Топузовите порти, па знам ли я? М. Георгиев, Избр. разк., 58-59. Не помня коя жена ми казваше, че видвала,.., Хаджи Мехмедова син вечер късно да обикаля окол техния вратник. Т. Влайков,

Съч. I, 1929, 46. — Край Митини ли обикаляш? Брей, Дойчине, опичай си ума, Мита е златно момиче! К. Петканов, ЗлЗ, 18.

Списък на думите по буква