ОБИКА̀ЛЯНИЕ

ОБИКА̀ЛЯНИЕ ср. Остар. Обикаляне. През няколко дни всички са наслаждаваха с почивка, от която имаха най-голяма нужда, защото многото обикаляние беше изчерпило съвсем силите им. Ч, 1875, бр. 6, 251. Обикалянието на кръвта из всичкото тяло ся е открило в първата половина на 17-й век от един англичанин на име д-р Харвей. ИЗ 1874-1881, 1882, 170. В това време, когато месяца извърши около Земята едно обикаляние, Слънцето и Земята съвършено изменяват своите относителни положения. Д. Витанов, НС (превод), 80. Обикалянието на Земята ся извръшева в 365 дни и 6 цели часове. Ив. Богоров, КГ, 38.

Списък на думите по буква