ОБИКНОВЀН

ОБИКНОВЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който не се отличава с някакви качества или особености и е като много други от същия вид. Днешният ден, макар и обикновен делничен ден, беше великолепен. Елин Пелин, Съч. IV, 57. Сред неподвижните и грамадни корпуси на тия дървета, тежки и мрачни, твърде обикновените бели къщички имаха снежната белина и тънките линии на старинни мраморни постройки. Й. Йовков, Разк. I, 95. След царските кочии се проснаха други по-малки обикновени селски коли с ритли и тежко натоварени мулета. Ст. Загорчинов, ДП, 110. На двора, по средата на красива тревна фигура, бяха сложени малка масичка с цветна покривка, няколко обикновени стола и един стол-люлка. Д. Ангелов, ЖС, 20. С изчезването на висшата феодална аристокрация и с превръщането на Плиска в обикновено селище изчезнало и монументалното строителство. Ст. Михайлов, БС, 44. // Който не е празничен, специален, а е присъщ за всекидневието и не се отличава, не изпъква с нищо. — Ами че нали по всяка сватба разноски непредвидени се отварят,.. Или ще кажете: а бе, я претупайте там на бърза ръка бракосъчетанието, в обикновени дрехи. Св. Минков, РТК, 117-118. С обикновения си черен костюм и с меката си яка Евгени се почувствува неловко. Д. Ангелов, ЖС, 223. Поръча [Драга] обикновена тъмна рокля. Г. Стаматов, Разк. II, 124. Тази закуска не блестеше с нищо особено. Тя беше най-обикновена. А. Гуляшки, ЗВ, 480. // Който не се отличава с нищо особено и се среща, наблюдава най-често, типичен, характерен е за много хора. Дори от пръв поглед откриваме колко близки и родствени са обикновените, човешки качества у двамата. К. Странджев, ЖБ, 153. Пишейки за тия апокалиптични страхотии, Яворов си остана в обикновения живот стария шегобиец. М. Кремен, РЯ, 519. Всеки от нас мечтае да забогатее. Но за голямо съжаление, един нищожен, много нищожен процент успява да се промъкне през мрежата на обикновеното съществувание, да не кажа беднотията и да стане богат. Г. Белев, КВА, 302. — Ръководех се само от приятелско чувство. Обикновено приятелско чувство. Д. Ангелов, ЖС, 291. Ако за обикновено злодеяние тикат хората в зандани, то що остава за "великия" оня тиранин,.., който съсипа страната ни и я тикна в пропаст? Г. Кирков, Избр. пр I, 27.

2. За човек — който не изпъква, не се отличава по външност, способности, поведение и под. Милосърдната сестра беше обикновено, нито красиво, нито грозно момиче. Д. Кисьов, Щ, 285. Милиардерът беше обикновен човек. Не беше обсипан с никакво злато, дори и пръстен нямаше на ръката си. Г. Белев, КВА, 86. Смирненски всъщност бил един обикновен младеж, дребен на ръст, закачлив, шегобиец, с момчешки облик и много хубави очи. А. Каралийчев, С, 199. На неговото чисто, безкористно увлечение тя отговори с хладната безсърдечна сметка на обикновена практична жена. Й. Йовков, Ж 1945, 212. // За външност, способности, поведение — който не се отличава, не изпъква с някакви особености, не откроява някого сред другите. Всъщност моята външност е най-обикновена, най-делнична — аз съм висок и тънък човек. А. Гуляшки, ДМС, 148. Нещастията възраждат душите и правят най-обикновените умове способни на ясновидство. Й. Йовков, Разк. II, 228. Поетите и писателите ни сега са с обикновени таланти, политическите водачи само шефове на котерии и партии. Р, 1926, бр. 231, 2. // Който не се отличава с високо обществено или служебно положение, който представя средното равнище, масата в някаква среда, общество. Избягал в свободна България, той беше дошъл в Перник, за да изкарва хляба си като обикновен рудничар. Д. Спространов, С, 140. Ще забележат читателите, че между моите херои не фигурират твърде начесто ни учени глави, ни тежки търговци,.., а прости и обикновени хорица, сѐ от долна ръка. З. Стоянов, ЗБВ I, 7. Буби беше с една своя приятелка, стройна руса жена, с малко поизтъркано палто и ръкавици от проста кафява кожа, каквито носят обикновените чиновнички. Х. Русев, ПЗ, 126. Историята и изкуството са моя специалност, а до Венеция не се случва да се отбиваш, когато ти скимне, особено ако си обикновен учител и трябва три години да пестиш за една Венеция. Б. Райнов, ДВ, 12.

3. За растение, животно, суровина, продукт и под. — който е от най-разпространения, най-често срещания вид. Можеше да се заключи, че вълкът не е от обикновените, а ще е някой много голям. Й. Йовков, АМГ, 24. Най-древният земеделски инвентар у нас,.., е изработен от обикновен камък, кремък или еленови рога. Л. Петров и др., БНК, 12. Вратата на приемния салон беше същата, само че бе доста овехтяла, а едно от цветните стъкла бе разбито и заменено с обикновено стъкло. М. Марчевски, П, 105. Познати са: обикновената муха, мясна муха, жигалки и зелена муха. Д. Мутев, ЕИ, 76.

4. Който е привичен, характерен, присъщ за някого, за нещо или за дадени обстоятелства; обичаен, редовен. Разходките към гарата в празнични дни бяха нещо обикновено. Й. Йовков, Разк. III, 138. На заранта Джаковото кафене беше препълнено с обикновените си посетители. Ив. Вазов, Съч. VIII, 81. Иванов беше сам в канцеларията. Седеше на обикновеното си място. Ст. Марков, ДБ, 256. Един от чиновниците ми зададе обикновените в случая въпроси за

името ми, занятието ми и годините ми. К. Величков, ПССъч. I, 7.

5. Който съответства на общия ред, към който се подхожда по общия ред, без специални условия или изисквания. Идваха с отпечатани поздравителни картички разносвачите на обикновената и препоръчаната поща, на телеграмите и на паричните пратки. СбЦГМГ, 324. — Тоя динамит ни трябва в Солун,.. По влака като обикновена пратка не може да мине, опасно е. Д. Спространов, С, 184. В обикновеното тегление в търговията единицата за тежест е килограмът. Кр. Кърджиев, А, 166.

6. Като същ. обикновеното ср. Това, което е обикновено, обичайно, привично. Всичко, което виждах, излизаше из границите на обикновеното. Й. Йовков, Разк. III, 192. Ненавистник на обикновеното, на общото за всички, той разрушава това общо с динамита на своя индивидуалитет. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 177.

Обикновена дроб. Мат. Дроб, на която числителят и знаменателят са цели числа. За да ся обръне правилна обикновена дроб в десятична, трябва числителя да умножим на 10 и да го разделим на знаменателя. Хр. Данов, ТПЧ, 167-168. Обикновено мнозинство. При гласуване — повече от половината гласове от броя на гласувалите. Член 26: Народното събрание може да заседава, ако присъствуват повече от половината от всички народни представители; то взема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите народни представители. Конст., 9-10. Обикновено народно събрание. Върховен орган на държавната власт в България. Народните представители, както за Обикновеното, тъй и за Великото народно събрание, се избират по реда, указан в настоящия закон. Ал. Константинов, Съч. I, 52. Изборите за VIII-то Обикновено народно събрание,.., неочаквано поставиха Алека резко, лице с лице с живия Бай Ганьо. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 151. — От обикновено(то). Разг. Отколкото е обикновено за някого или за нещо. Той излезе по-рано от обикновено да си пие кафето в Ганковото кафене. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 40. Всяка диарея е опасна. Затова майките трябва да внимават над децата си, да не излязват навън по-често от обикновеното и да земат строги мерки чрез диета. Лет., 1872, 154. Ний българите не ще имаме сладкогласен език и да бъде сгоден за говоренето и пеянето,.., а пък в говоренето требува да си напъваме езика повече от обикновеното. Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 2, 5.

Списък на думите по буква