ОБИКНОВЀНИЕ

ОБИКНОВЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. 1. Традиция, обичай. Против обикновението у нас, Станчо беше предприел списание не от жажда за слава или от желание да служи на истината. Ив. Вазов, Съч. IХ, 85. Всяка дръжава е самоуправна и независима, па има свое собствено управление за местните си работи, собствени закони и обикновения. Ив. Богоров, КГ, 275. Самийт град, против обикновението, не бил обграден със стени. Н. Михайловски, РВИ (превод), 75. На 29-ий юлия в лето 1502 или десет години след първата експедиция отплува пак от Кадикс и по обикновението тегли право на Канарските острови. П. Кисимов, ОА I (превод), 132.

2. Навик, привичка, обичай. И заптиетата,.., знаеха, че Ахмед ага отива да прави изпит на тоя час на разбойника, както имаше обикновение. Ив. Вазов, Съч. VII, 59. Такива, които са се зле научили, много пати ги и бият, за да ги отведат от злото им обикновение, но и това нищо не ги ползова. Р. Попович, Х, 54. И тъй, като ся успокои, той [Скруг] обърна против обикновението си, два пъти с ключа и преспокойно седна до огъня. БКн, 1859, март, кн. 1, 170. Аристомен лежал болен от рани и не могъл по обикновението си да обикаля стражите. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 174.

3. Това, което е най-често срещано, съществуващо, обичайно, обикновено; обикновеното. Около среднощ той чу йедин голям тропот с вериги и виде йедин много по-висок от обикновението человек. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 431. "Кои са умалителни [имена]? Които представляват предмет по-малък от обикновението, като: хлебец, жичка, перце, детенце и пр." Т. Хрулев, БГ, 10.

В обикновение. Остар. Книж. Като сказ.опред. Означава, че нещо е обикновено, обичайно. Полиандрията или бракът на една жена за няколко мъже изведнаж е била много в по-голямо обикновение, отколкото въобще са мисли. Знан., 1875, бр. 19, 293. Аз ся изучих да чета на младо время, ако четенето тогава и не бе толкова в обикновение, колкото е сега. БК (превод), 8. По обикновение. Остар. Книж. Обикновено. Господарската трапеза беше сложена, както по обикновение, под лозата, между бистрия и студен чучур на барата. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 9.

— Рус. обыкновение.

Списък на думите по буква