ОБИКНОВЀНОМУ

ОБИКНОВЀНОМУ нареч. Само в съчет.: По обикновеному. Както обикновено, както винаги; по обичайному, по обикновено. Навън се мръкваше съвсем.. Животът там си течеше по обикновеному, хората бързаха заети с грижите си. Кр. Велков, СБ, 78. Нощта била между Игнажден и Рождество Христово, двамата другари спели по обикновеному в пустата воденица. З. Стоянов, ХБ, 111. Куршумът на партизанските пушки и не свистеше по обикновеному, а едва ли не като пикиращ самолет. К. Ламбрев, СП, 157. На Димитровден имахме голяма черква; след черковния отпуск селяните по обикновеному насядаха вън надлъж под черковната стряха, за да се посприкажат. Р. Блъсков, СбНУ ХVIII, 553. От обикновеному. Остар. Книж. От обикновеното. Отзарана хумористът, станал много по-рано от обикновеному и без да си изпие кафето, вместо в редакцията на "Мир" отива право на банята. Хр. Радевски, Избр. пр III, 40.

Списък на думите по буква