ОБИКО̀ЛКА

ОБИКО̀ЛКА ж. 1. Едно пълно обхождане в кръг на нещо, описване на кръг около нещо. — Калчо, време е да излетим — каза Ян Бибиян. — Да направим една обиколка около Луната. Елин Пелин, ЯБЛ, 99. Луната постепенно се отдалечава от Земята и времетраенето на обиколката ѝ — месецът — се удължава. К, 1963, кн. 3, 30. Учените са установили, че времето между две лунотресения се равнява на периода, за който Луната прави една пълна обиколка около Земята (24,4 дни). РД, 1970, бр. 287, 4. Началният период на обиколката на кораба-спътник около Земята е 91 минута. РД, 1960, бр. 137, 1. // Описване на затворена крива, обикн. по периферията, границата на нещо. Образувал е [зидът] около стените околовръстна площадка, по която движейки се, човек е могъл да направи обиколка на басейна. Ст. Михайлов, БС, 40. Като направиха една пълна обиколка на арената, отново застанаха [колесниците] под императорската ложа. А. Гуляшки, ЗВ, 147. Всеки от нас направи по една обиколка с колелото в задната част на Морската градина. П. Славински, МСК, 25. // Обикаляне в кръг. Всяка сутрин преди уроците учениците се строяваха в четири редици .. Тогава почваха игрите: тичане от единия до другия край на училищния двор, обиколка край оградата до десет пъти. Ст. Дичев, ЗС I, 359. Тоя параход правеше обиколка на езерото. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 141.

2. Обикн. с предл. из, по. Ходене, обикаляне в пределите на нещо или обхождане, посещаване последователно на много места. Това лято, през юния, аз бях честит да направя една обиколка из класическата планина на Орфея. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 4. Това желание го чух навред по селата при своята обиколка из окръга. Т. Влайков, Съч. III, 73. В една от обиколките си из района,.., Грашев остави газката на моста и се изкачи на Шилото. Д. Фучеджиев, Р, 86. Разпределиха си работата в града и околията, назначиха дните за обиколка из околните села. В. Геновска, СГ, 503. И наистина, скоро излезе по обиколка из селата инспекторът. А. Страшимиров, К, 19. Работите по обзавеждането бяха привършени. И тогава започнаха безкрайните обиколки из горите. Ем. Станев, ПЕГ, 11. // Обхождане, посещаване последователно на много лица или много места, за да се провери състоянието им. В дванадесет часа Бенко тръгна с часовник в ръка да направи редовната обиколка на противопожарните постове.
Ал. Бабек, МЕ, 190. Неговият работен ден започваше с обиколка по етажите — преди да мисли, той трябваше да чуе. А. Наковски, БС, 184. Офицерският кандидат беше се завърнал от обиколката си по постовете и даваше и тук наставленията си. Й. Йовков, Разк. II, 59. // Обикаляне, пътуване последователно на различни места, предприето от артист, артистична трупа и под. за изнасяне на концерти, представления и др.; турне. Очакваше се, че пиесата ще бъде касова и ние ще направим обиколка по други градове с нея. Й. Попов, ЧП, 29. Ние с него сме ходили по села и градове, по обиколки и литературни четения при големите и малките читатели. А. Каралийчев, С, 239. Държавният ансамбъл за народни песни и танци бе в голяма концертна обиколка из Тракия и Черноморието. НК, 1958, бр. 29, 6. Народният театър за селото,.., предприема редовните си обиколки из страната. ОФ, 1950, бр. 1892, 8.

3. Дължина на линията, която опасва отвън едно тяло, загражда околовръст нещо. Дървото покриваше половин декар земя.. Дънерът му трябва да имаше десетина крачки обиколка. А. Дончев, ВР, 36. Каябашкото езеро на пътя Котел-Карнобат. Има дълбочина 3-4 метра и обиколка до 300 метра. А "България", 33. При по-голяма гръдна обиколка и по-малка обиколка на талията разрезът ще бъде по-дълъг и обратно. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 74. Етна се издига на 3 350 метра. Основата му има обиколка 180 километра. С. Бобчев, ПОС (превод), 115. // Геом. Сбор от дължината на всички страни на геометрична фигура; периметър. Сборът от дължините на страните на многоъгълника се нарича обиколка или периметър на многоъгълника. Планим. V кл, 51. Сбор от вси страни на един многоъгленик ся нарича обиколка или периметър. В. Груев, НПГ, 17.

4. Рядко. Минаване, придвижване по страничен, непряк път; заобикаляне, избикаляне, заобикалка. Все пак трябваше да я целуна — казвам си, като правя широки обиколки и сложни маневри, за да се добера през бариерите на еднопосочните улици до дома си. Б. Райнов, ГН, 74.

5. Диал. Заобикалка (във 2 знач.). Говори с обиколки. Н. Геров, РБЯ III, 320.

6. Диал. Един ред при плетене на чорап и под. (Н.Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква