ОБИКО̀ЛЧИЦА

ОБИКО̀ЛЧИЦА ж. Умал. от обиколка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква