ОБИТА̀ТЕЛСТВО

ОБИТА̀ТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Положение на обитател.

Списък на думите по буква