ОБИХА̀ЖДАМ

ОБИХА̀ЖДАМ, ‑аш, несв.; обихо̀дя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. и (рядко) непрех. Остар. и диал. Обхождам, обикалям; обихождам. Обихаждали [заптиите] дърво по дърво, но нищо не могли да видят освен гнезда. Н. Хайтов, Х, 266. Той ся толко погнуси на жената си, щото я прати на село,.. дето щеше да умре от жалба, ако сестра ѝ Гроздана не би имала милост да ходи често да я обихажда. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 422. Ти юначе, пофалаче, / ти ли ми са фал пофали / сношка ми вечер на кладенци, / .. / че си имал бързо коне, / .. / за ден земя обихаждаш / и па си с вечер дом дохаждаш? Нар. пес., СбАИ, 79-80. обихаждам се, обиходя се страд.

Списък на думите по буква