ОБИХА̀ЖДАНЕ

ОБИХА̀ЖДАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обихаждам и от обихаждам се; обхождане, обикаляне, обихождане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква