ОБИХО̀ДЕН

ОБИХО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Нежел. Всекидневен. Звателната падежна форма от прилагателните не се употребява редовно. Доста често, както в обиходната книжовна реч, тъй също и в художествени съчинения, вместо нея се явява именителната форма. Л. Андрейчин и др., БГ, 100.

— От рус. обиходный.

Списък на думите по буква