ОБИХО̀ЖДАМ

ОБИХО̀ЖДАМ, ‑аш, несв.; обихо̀дя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. и (рядко) непрех. Остар. и диал. Обхождам; обикалям. Аз излизах из разрушения и печален Сопот, възседнал върху здравото муле на Рачо Чобана, за да обиходя Стара планина. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 106. Аз имах крайното удоволствие да помиря велесчани, след което ходих да обиходя и няколко от околните села. П. Р. Славейков, БП II, ХII. Тогава монах Петър бос и гологлав, опасан с въже и с кръста в ръка започенал да обихожда с мъска по градища и села. Г. Йошев, КВИ (превод), 183. — Я си имам бърза коня, / бърза коня ветромгоня, / за ден света обихождам, / обихождам пак дохождам. Нар. пес., СбНУ ХII, 3. обихождам се, обиходя се страд. Земята може да се обиходи със същата бързина за един месец. К. Смирнов, З, 12.

— Друга форма: обиха̀ждам.

Списък на думите по буква