ОБИХО̀ЖДАНЕ

ОБИХО̀ЖДАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обихождам и от обихождам се; обхождане, обикаляне. Тия прекрасни места крият в себе си кръвожъдни и звероподобни человеци, коих самото старателно правителство едва може да възпре с частото обихождане на кърсердари. Ил. Блъсков, ИС, 99. Да се събере и проучи подобен материал из цялата наша страна изисква са доволно дълго време, обихождания по разни страни и доста трошак. С. Веженов, Н, 1883, кн. 3-4, 309.

— Друга форма: обиха̀ждане.

Списък на думите по буква