ОБКА̀ЧАНЕ

ОБКА̀ЧАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от обкачам и от обкачам се; обкачване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква