ОБКА̀ЧВАНЕ

ОБКА̀ЧВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от обкачвам и от обкачвам се.

Списък на думите по буква