ОБКОПА̀Я

ОБКОПА̀Я. Вж. обкопавам.

Списък на думите по буква