ОБКРА̀ЧВАМ

ОБКРА̀ЧВАМ, ‑аш, несв.; обкра̀ча, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Разг. Обхващам, обгръщам с краката си нещо или някого. След малко Виктор влиза в зеления кош на мотоциклета, а Чинков обкрачва седлото и пали. Др. Асенов, ТКНП, 136. Трифон Бияза обкрачи йорса и ударите като малки звънчета се погнаха по ливадата. М. Яворски, ХСП, 123. Като прибра лулата си, той обкрачи неиздялания мертек, плюна на ръцете си и замахна с дюлгерската си брадвичка. Ст. Даскалов, СЛ, 111. Аз продължавах да седя на масата,.. вперил поглед в бронзовата фигура на Кондотиера Колеоне. Той бе обкрачил коня си с жилести нозе. Б. Райнов, ДВ, 75. обкрачвам се, обкрача се страд.

Списък на думите по буква