ОБКРЪЖЀНИЕ

ОБКРЪЖЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. 1. Воен. Положение, при което бойна част, обект или територия е обградена от всички страни от неприятелска войска. — Друг един генерал,.., враг на нашия човек, попада в обкръжение-е-е. Като вижда, че работата става дебела, скъсва си пагоните, изгаря документите. Н. Антонов, ВОМ, 16. Накъдето и да се запътеха, четата щеше да попадне пак в обкръжение; с измъкването от един блокаден пръстен тя щеше да се вмъкне в друг. Д. Ангелов, ЖС, 424. // Разположена в кръг около бойна част, обект или територия неприятелска войска. По отношение на мирното население той забранил всякакво излизане от обръча на обкръжението, заповядал претърсване на всички кошари, къщи, махали и села. Сл. Трънски, Н, 454. Само една незначителна част от римската войска успяла да се измъкне от обкръжението и да се спаси. Ист. V кл, 197-198.

2. Средата (хората, взаимоотношенията, условията), която заобикаля, обкръжава някого. Уж беше в страната, която смяташе за своя родина, а се чувствуваше като във враждебен лагер. Дори прогнилите бараки в Гърция,.., бяха за предпочитане пред това враждебно обкръжение. М. Марчевски, П, 147. Човек винаги е в обкръжение на други хора — в училище,.., на стадиона, в автобуса или трамвая. Мор. пр VIII кл, 47. Още от юноша нашият Яворов влезе в тежък двубой с порочния свят на капитализма.. Но и злобното обкръжение, в което попадна той, не му остана длъжно. ЛФ, 1958, бр. 2, 2. Двамата братя са се родили и израсли в намиращия се в гъсто славянско обкръжение Солун, втори по важност в обширната Византийска империя. К, 1963, кн. 7, 39.

3. Кръгът от познати, близки или някаква социална среда, с която дадена личност активно общува. — Преди всичко трябваше да се добера до обкръжението на жертвата, тоест да съсредоточа вниманието си върху онези личности, които са били в контакт с В. Д. Й. Попов, БНО, 124. — Викторе, този човек ни познава лично!.. Няма съмнение, че авторът на заплахите познава своите адресанти отвътре, може би интимно.. — Този тип е от нашето обкръжение. Др. Асенов, ТКНП, 213. — Гита не е в обкръжението ти — възрази Ружа. — Тя също е жертва, както си и ти. К. Калчев, СТ, 182. Кралят бил принуден да напусне Лисабон заедно с фамилията си, свитата си и аристократическото си обкръжение. ОФ, 1958, бр. 4395, 3.

Списък на думите по буква