ОБЛАГОДЀТЕЛСТВАНЕ

ОБЛАГОДЀТЕЛСТВАНЕ, мн. — ия, ср. Отгл. същ. от облагодетелствам и от облагодетелствам се; облагодетелствуване.

Списък на думите по буква