ОБЛАГОДЀТЕЛСТВУВАМ

ОБЛАГОДЀТЕЛСТВУВАМ. Вж. облагодетелствам.

Списък на думите по буква