ОБЛАГОПРИЯ̀ТСТВУВАНЕ

ОБЛАГОПРИЯ̀ТСТВУВАНЕ ср. Отгл. същ. от облагоприятствувам и от облагоприятствувам се; благоприятстване.

Списък на думите по буква