ОБЛАГОПРИЯ̀ТСТВУВАНИЕ

ОБЛАГОПРИЯ̀ТСТВУВАНИЕ ср. Остар. Книж. Облагоприятствуване. Резултатите на добрата реколта далеч не са се ограничили с облагоприятствувание миналогодишния износ. Пряп., 1903, бр. 73, 1.

Списък на думите по буква