ОБЛАГОРОДЯ̀ВАНЕ

ОБЛАГОРОДЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от облагородявам и от облагородявам се. Понеже нищо не помагаше за облагородяване душата на любимия им син, родителите му се отчаяха. Елин Пелин, ЯБ, 7. Нашата литература особено го интересуваше. Той се радваше на всяко добро явление, на всеки неин успех в бързия ѝ развой; радваше го и бързото облагородяване и обогатяване на българската реч под перото на рояк млади поети. СбЦГМГ, 208. Месец бе отишъл, откакто почна облагородяването на долината, и времето тъй се бе разбъркало, че Маджурина и сега не си спомняше кога уби кучето и кога ходи с камионите в района Долина? Д. Вълев, Ж, 53. Едни режеха резниците, други ги почистваха, отделни групи се занимаваха с рязане на калеми, а най-подготвените извършваха самото облагородяване. ОФ, 1956, бр. 3623, 2.

Списък на думите по буква