ОБЛАГОРОДЯ̀ВАЩ

ОБЛАГОРОДЯ̀ВАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. сег. деят. от облагородявам като

прил. Който облагородява. Облагородяващо въздействие.

Списък на думите по буква