ОБЛАГОРОДЯ̀ВАЩО

ОБЛАГОРОДЯ̀ВАЩО. Нареч. от облагородяващ. Пътуването ни се отрази облагородяващо.

Списък на думите по буква