ОБЛА̀ДАМ

ОБЛА̀ДАМ, ‑аш, несв., прех. и непрех. Остар. Обладавам. Когато туй класово съзнание облада всички индивиди от потиснатата класа, тогава настъпва революцията. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 392. Нито според тепломера можем каза на здраво, колко малко топлина тряба да остане в тялото ни, за да може го облада някоя си болест. Кр. Мирски, Ч, 1885, кн. 7, 305. И рекох: сетен мра! Но ей продума в тишината / ти, майчина любов, и ей застана в тъмнината / неспомнена пред мен: глава изправих в изненада, / повгледах се смутен и леден ужас ме облада. П. К. Яворов, Съч. I, 102. За миг се всичко сби в грамада — / вик, крясък... сякаше душите бяс облада. П. П. Славейков, КП ч. III, 74. обладам се страд.

Списък на думите по буква