ОБЛАЖА̀ВАНЕ

ОБЛАЖА̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от облажавам1 и от облажавам се; облазяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

ОБЛАЖА̀ВАНЕ

ОБЛАЖА̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от облажавам2 и от облажавам се; облажване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква